Sveriges skolor slänger mer än 100 ton mat – Varje dag.

mars 18, 2019, 12:57 e m

I Sveriges skolor slängs varje år mer än 30 000 ton ätbar mat. Denna enorma mängd mat skulle exempelvis kunna föda en befolkning stor som Uppsalas under ett helt år. Att vi slänger mat i skolan är förutom ett enormt slöseri med resurser och pengar även extremt kostsamt och påfrestande för vår miljö.

Svenska skolelever slänger i snitt 20 kg mat per person och år. Dessa 20 kg är inte mat som på något sätt är dålig eller gammal utan slängs bara för att elever inte gillar maten eller tar för mycket på tallriken och inte orkar äta upp. Maten som slängs kostar mer än 500 miljoner kronor varje år(!), men det kostar ännu mer för miljön. I Sverige står livsmedelshanteringen för 20-25% av vår totala klimatpåverkan (källa Naturvårdsverket 2018) och då en stor del av vår mat äts (och slängs) i skolan kan förändringar i hur vi hanterar maten där ha en stor positiv inverkan på vår totala påverkan av klimatet.

Om svinnet kan minskas med bara 10% kan ett skolkök som tillagar 1500 portioner/dag spara ca 331 500 kr varje år (källa Mashie). Det är mycket pengar som kan användas till bättre saker samtidigt som vi värnar om vår miljö och minskar vårt ekologiska fotavtryck.

Vad är matsvinn egentligen och varför slängs det så mycket mat just i skolan?
Till matsvinnet räknas all mat som slängs som hade kunnat ätas om det hade hanterats annorlunda. I skolan handlar det framförallt om det som skrapas av tallriken men också det som köket slänger i samband med servering av maten.

Skolelever slänger betydligt mer mat än andra grupper i samhället. Vid en mätning av naturvårdsverket år 2014, där matsvinnet mättes från alla Sveriges storkök, fastslogs det att skolelever slänger mer än tre gånger så mycket mat som exempelvis pensionärer, fängelsefångar och restauranggäster. Beror detta på att eleverna är kräsna? Eller är skolmaten helt enkelt för dålig? Svaret är lite av båda två.

I en utredning av nyheter24 från 2016 visas det att skolmaten kostar mycket mindre per person än för exempelvis en intagen. En fängelsemåltid kostar faktiskt mer är dubbelt så mycket som en måltid
för en skolelev. Men oavsett kostnaden på maten kommer det alltid att finnas elever som är kräsna, så varför ger man inte eleverna den mat de vill ha?
Dels är det inte bra att äta samma favoriträtter hela tiden, pannkakor och spaghetti är gott ibland men om man skulle äta det hela tiden skulle det inte vara bra för hälsan. Förutom det så visar undersökningar av matsvinn även att det slängs mat i skolan oavsett vad som serveras, dock en lite mindre mängd när favoriträtterna serveras (källa Anna Löfgren Adén i Aftonbladet 2016).

I en undersökning som jag har gjort på Hedeskolan, där både lärare och elever har deltagit, svarar mindre än 20% att de inte slänger mat i skolan. Det är också bara 20% som svarar att de blir mätta varje dag i skolan. Att många elever inte ens blir mätta i skolan är en viktig fråga i sig då flera studier har visat på att elever som äter skolmaten får bättre skolresultat (källa Skolvärlden 2012).
Jag väljer dock att istället fokusera på miljödelen i min undersökning, att mer än 80% av de elever och lärare som deltagit i undersökning slänger mat i skolan. Varför är det så? För att svara på detta har jag intervjuat Helena Petterson som jobbar med frågor om matsvinn på företaget Mashie.

-Vad tror du är den främsta orsaken till att svenska skolelever slänger sådana enorma mängder mat?
-Främsta orsaken, tror jag, är att vi slänger så mycket för att vi kan. Tillgången på mat i Sverige är väldigt stor och många tror nog att den är oändlig. Sedan tror jag också att förståelsen för att matsvinn påverkar vårt klimat och vår miljö negativt saknas hos många elever.

-Pågår det just nu något arbete för att minska matsvinnet i skolan?
-Göteborgs stad använder en modell för att se hur mycket mat som slängs varje dag och jobbar utifrån det för att minska matsvinnet.

-Men oavsett hur många projekt och arbeten som görs för att minska matsvinnet är det ju ändå individens ansvar att försöka slänga mindre mat. Vad tror du skulle kunna göras för att få elever att slänga mindre mat?
-Jag tror vi måste värdera mat högre än vi gör idag. Att lyfta in mat och måltider mer i undervisningen på skolor tror jag är ett bra sätt. Att koppla matfrågan till andra ämnen, t.ex kemi, matematik, historia. Att få in måltidspedagogik på förskolan och skolan.
-Sedan tror jag vi behöver synliggöra svinnet, dvs få en uppfattning om hur stort det är. Och bästa sättet att göra det är att mäta svinnet och föra statistik.

För att matsvinnet ska minska i skolan krävs det att alla gör en insats, såväl kommunen som individen. Om alla gör något för att minska svinnet kan vi göra en verklig skillnad i vår totala klimatpåverkan.

Text av Jacob Winsnes.

Källor:
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/skolan-slanger-over-ett-ton-mat-varje-dag/

https://www.mashie.com/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6lBAW/skolan-sa-har-mycket-mat-slanger-vi

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2013/minska_matsvinnet_i_kommunen.pdf

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/

https://skolvarlden.se/artiklar/högre-betyg-med-rätt-skolmat