PLASTIC FANTASTIC?

mars 21, 2019, 12:57 e m

Plast är ett stort miljöproblem världen över. Miljömål 12 av FNs 17 är hållbar konsumtion och produktion där plast är en stor del av det. Hur kan vi minska andelen plast i våra hushåll? Hur stor del av våra hushållssopor består av plast? Vad händer med plasten vi slänger?

Redan på 1530-talet skapades den första plasten och på 1950-talet kom plastindustrin igång på riktigt. Det berodde på att metaller och gummi var en bristvara på grund av andra världskriget. Eftersom plast har så många olika funktioner kunde det ersätta materialen. Inte långt därefter började man använda plasten i hemmen också .

Jag var nyfiken på hur stor del av hushållssoporna i mitt hem som bestod av plast. För att ta reda på det slängdes all plast i en enskild soppåse. Sen räknade jag hur många påsar plast respektive övriga sopor som slängdes. Det visade sig att en tredjedel av soporna i mitt hem bestod av plast. Det är plast som annars bara skulle slängts i vanliga soptunnan.

Plast påverkar miljön mycket och för att minska påverkan är det viktigt att återvinna den och att inte slänga plasten i miljön. Plast har en ofta en livscykel som är mycket längre än den tiden då plasten är i våra hem. Enligt Ann Nerlund, utbildad miljövetare och miljöpedagog på sysav (som tar emot och behandlar sopor i Södra Skåne) är det bara 40-50% plasten som återvinns idag som går till materialåtervinning. Det beror på att mycket av plasten inte är bra nog att återvinna. Dessutom slängs runt två tredjedelar av all plast som säljs i våra vanliga hushållssopor . Alltså är det vara en väldigt liten del som återvinns. Hon fortsätter med att berätta hur många europeiska länder, Sverige bland annat har skickat mycket av sin plast med sämre kvalité till Kina och andra Sydostasiatiska länder som har gjort produkter av den. Det har lett till att miljön i de områdena har försämrats oerhört vilket lett till att Kina satt stopp för det. Nerlund tror att det kommer att pressa oss att istället producera plast av hög kvalité så att det blir minder plastavfall och mer återvinning.

Efter att ha varit i kontakt med Karl Banke, laboratoriechef på Polykemi som jobbar med att utveckla och förbättra plast efter kunders önskemål och behov, står det klart att även de tror att en lösning på problemet med plast är att göra produkter återvinningsbara. Att utveckla produkter som inte längre går från vagga till grav utan från vagga till vagga. Han berättar om hur företag förr använde återvunnen plast för att dra på ner kostnader. Det absolut inte var någonting man skyltade med och det var till och med lite tabu. Idag är det nästan helt tvärtom och vissa företag är dessutom villiga att betala mer för den återvunna plasten. För varje gång materialitet återanvänds blir ”toleransfönstret” lite bredare enligt Banke. Med det menas att kvaliteten på produkten kan bli lite sämre för varje gång den återvinns. Så trots att plast kan återvinnas många gånger om så har den inte en oändlig livscykel. Det betyder dock inte att det inte är lönt att återvinna sin plast. För precis som Ann Nerlund sa ”det är bättre med lite återvinning än med ingen alls”.

Det räcker dock inte med att enbart återvinna. Först och främst borde plasten vara mer miljövänlig från början. Vissa företag däribland Polykemi gör även plast utav biomaterial så som sockerrör och skogsavfall istället för gas och oljebaserade material vilket bidrar till en mer miljövänlig plast. Den stora förändringen måste dock ske på individnivå. Vi måste sluta konsumera plast i så pass stora mängder som vi gör idag. ”Vi kan sortera i all evighet men det är inte där vi gör den stora skillnaden, vi måste tänka efter innan!” berättade Ann Nerlund. Plast må ha många fördelar, det är billigt och det kan ha många olika egenskaper. Dess nackdelar och människans överkonsumtion påverkar miljön negativt på flera sätt, till exempel mikroplaster som sprids i havet och påverkar både djur i vatten och på land.

Vad kan vi som enskilda individer göra? Vi kan ställa oss frågorna: Finns det något annat material jag kan använda istället? Kan jag använda produkten igen? Var ska jag slänga plastprodukten? All förpackningsplast så som plastfolie, schampoflaskor, plastpåsar och andra plastförpackningar ska slängas på återvinningsstationer. Leksaker, fjärrkontroller och liknande ska slängas separat på återvinningscentraler. I vissa kommuner har hushållen flerfackssoptunnor där man kan källsortera bland annat plast, metall och glas utan att behöva bege sig till en återvinningsstation. Ifall alla kommuner hade det såhär hade antagligen fler hushåll källsorterat. Att de inte har det sa Ann Nerlund att det berodde på att det är en väldigt stor kostnad och en relativt omfattande process. Det är inte bara till att byta ut soptunnorna utan sopbilarna måste även bytas ut. Det blir en högre kostnad för både hushåll och kommuner. Bör man dock inte vara villig att betala för en bättre och mer hållbar miljö?

Det är klart att ingen kan göra allt men alla kan göra någonting. Inte all plast är förrädisk och den kan vara fantastisk ibland. Det vi måste göra är att börja tänka på vad vi använder för typ av plast, vad vi använder den till och vad vi gör av den när vi är klara med den. Om alla tänker så kan vi göra en stor förändring.

Beatrix Skoglund, Ystad gymnasium