Plast från koldioxid

mars 8, 2021, 2:44 e m

Esther Pålsson
Klass 8
Axonaskolan Sverige

Plast från koldioxid

Till och börja med så har koldioxidhalten i atmosfären nått den högsta på 800 000 år och ett av våra stora miljöproblem idag är all koldioxid som släpps ut. Tänk om vi kunde samla in all denna koldioxid och få något bra utav det.

En stor mängd koldioxidutsläpp från våra industrier och fordon forsar ut i atmosfären dag in och dag ut. En del forskare forskar kring plast från koldioxid för det är en praktisk lösning på dessa höga mängder koldioxidutsläpp. Det finns en hel del ämnen som krävs vid plastproduktionen, några av dom är propen, metan och kolväten de är grundbaser för produktionen. Plast bidrar till att miljön försämras av plasten som kommer ut i våra vattendrag. Vi (människor) borde därför återvinna mer plast. Till viss del gör vi det redan då vi har ett system för källsortering i Sverige och många andra länder men vad kan vi ytterligare göra? Vi alla vet att koldioxid är ett skadligt ämne, därför borde vi samla in koldioxiden och återskapa plast utav den.

Vi vet alla att koldioxid är en oönskad växthusgas men ny teknik visar att man kan göra något bra av den miljöfarliga koldioxiden. Man fångar alltså upp gasen och tillverkar plast utav den. Det låter kanske som någon science fiction film men inom några år kanske alla våra plastpåsar och andra plastföremål är tillverkade på det här viset. Det tycker jag är ett väldigt effektivt sätt för att bidra till miljöförbättringar.

Jag ville veta mer om det här ämnet men också veta hur andra såg på det här sättet att skapa en miljöförbättring så jag tog hjälp av min NO lärare Andreas Andersson på skolan. I och med pandemin som pågår just nu så fick vi sköta det här samtalet digitalt via GoogleMeet.

Jag frågade Andreas hur han trodde skatten på plastpåsar påverkat olika företag.
-Det har ju påverkat, försäljningen har minskat väldigt mycket. Jag vet inte hur många procent, men det va ganska mycket, svarar han.

Andreas förklarar att han även sett siffror på det någonstans, och det blev jag nyfiken på och valde att kolla upp detta frågetecken. Det visade sig att försäljningen minskat med hela 70% enligt Axfood-koncernen(=Willys butiker)

Det finns en hel del sätt för både dig och mig att förbättra vår användning av plastpåsar när vi handlar, vi skulle till exempel kunna använda tygpåsar eller så köper man en korg, visst korgen kanske är gjord av plast men man använder den också väldigt länge. En annan lösning är ju faktiskt att använda plast från koldioxid. Men för att få reda på mer om just denna delen så frågade jag Andreas hur han satsar på att utveckla miljövänliga produkter men även hur han tror att företag satsar på att utveckla miljövänliga produkter.
-Det är väl att man försöker hitta ett alternativ till plasten, antingen material som inte är plast för dem ställen där det inte är nödvändigt att ha plast. Men i vissa fall är plasten svår att ersätta, plasten har ju en del egenskaper som gör den väldigt bra, att den till exempel är lätt att hålla ren osv, berättar han.

Andreas säger att han tror att man försöker hitta alternativa platser, alltså nya plastsorter som är bättre för miljön.

Plast är inget dåligt material i sig själv, och orsakar inga problem förens det kommer ut i vår natur. Men precis som Andreas berättade för mig så kanske forskare kan ta reda på vilka ämne som inte bidrar till dessa stora problem ute i naturen, och på så sätt hindra farliga utsläpp osv.

I hopp om att Andreas hade några bra hypoteser om hur framtiden såg ut ur ett miljöperspektiv så ställde jag honom frågan, och hans svar lät såhär.
-Jag hoppas att vi ska klara att vända de problemen vi har nu, jag tror vi kan det också om vi alla hjälps åt. Jag tycker framtiden ser ljus ut men vi kan nog få några tuffa år nu ändå berättar Andreas.

Andreas förklarar även att han tror det kommer gå ganska snabbt innan alla plastpåsar är tillverkade på detta viset. Hur bra är det inte om alla plastpåsar är gjorda av koldioxid? Han berättar även att redan idag är det väldigt många plastpåsar som är gjorda av andra material, men som inte är superbra ändå. Andreas gissar på 4-5 år, det tycker jag låter rimligt.

Det finns nya plastpåsar som är komposterbara och då tror folk att det är helt okej att slänga dem ute i naturen men de är såklart inte okej. Saken är den att de är komposterbara på avfallsanläggningen där temperaturen är väldigt hög. Därför måste man ändå lämna in dem till återvinningen. Jag tror dock att på sikt lär vi få bort dem påsarna också. När tekniken väl kommer fram så ställs förmodligen samhället om väldigt snabbt för redan idag är det stor skillnad.

Jag frågar Andreas hur hans tankar går kring plast från koldioxid.
-Lyckas man få fram plast från koldioxid är det väldigt positivt, för då har man ju tagit någonting som verkligen är ett stort globalt problem, ett av våra största problem ju och gjort det till en tillgång så det tror jag hade varit väldigt bra, svarar han.

I och med hans positiva respons ställde jag en följdfråga samt en avslutingsfråga om vad det är som faktiskt hindrar oss från att använda all plast från koldioxid. Andreas berättar att än så länge är det tekniken och energin som är boven. Plast från koldioxid kräver väldigt mycket energi. Det som finns idag det är ju bara experiment anteckning, det finns inget storskaligt. Vattnet delas först upp i vätgas och syrgas med hjälp av elektrolys. Koldioxiden får sedan reagera med vätgasen och tillsammans bildas metan. Metan används även för grundstenarna i plastproduktionen.

Vi står inför stora problem, men det finns också stora möjligheter att lösa detta. Genom att samla in all plast från koldioxiden. Det är dags för en förändring i vårt samhälle, och den förändringen är möjlig redan nu.

 

Källförteckning:
Koldioxid från industrin, hämtad på sidan: https://www.forskning.se/2020/06/25/koldioxidutslapp-fran-industrin-kan-bli-plast/,15.1.2021

Plast från koldioxid, hämtad på sidan:
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5045561&fileOId=5050 509, 15.1.2021

Drömmen är plast av koldioxid, hämtad på sidan:
https://www.mistra.org/nyhet/drommen-ar-plast-av-koldioxid/, 15.1.2021

I am not plastic, hämtad på sidan: https://earthbuddies.net/compostable-drinkable-bags/,19.1.2021

Bildanalys: plast från koldioxid – Google Sök, 5.2.2021