KLIMATSTREJK – AKTIVISTERNAS NYA VERKTYG

mars 21, 2019, 12:52 e m

Oro för klimatförändringar. Oro för miljöförstöring. Oron ökar, mer och mer för varje år. Faktum är att det är det som dagens svenskar oroar sig mest för. Samtidigt flyger vi mer än någonsin tidigare och jordens temperatur bara ökar. Skulden läggs ofta på politikerna. Varför gör de ingenting åt problemet? Samtidigt frågar miljöaktivisten Stig Broqvist: Varför gör inte alla något?

Fåglarna kvittrar och vintersolen tittar fram mellan molnen. Det är tidig fredagseftermiddag i Helsingborg. Vi står utanför Jordens Vänners lokaler i kylan när Stig Broqvist dyker upp på sin sedvanliga flakcykel. Stig Broqvist är ett känt ansikte för helsingborgarna. Han började som aktivist redan 1963 med fredsrörelsen och kom tidigt in på miljöfrågor. Idag är Stig Broqvist pensionerad lärare men en mycket aktiv lokal miljöaktivist som kämpat för både lokala och globala frågor i över 50 år. Det började med protester mot kärnkraftverket i Barsebäck och senast var han med och hejdade det omdebatterade landborgsgaraget i Helsingborg.

Väl nere i den lilla källarlokalen, som är ett antikvariat och tillhör den partipolitiskt obundna Enhetsgruppen, sätter vi oss och Stig börjar genast berätta om sina erfarenheter som aktiv i olika rörelser i Sverige. Lokalens väggar pryds av en banderoll med “Ship to Gaza” och en kubansk flagga. Palestina och Kuba är två av tre platser som Stig har flugit till i sitt liv, plaster som även speglar hans politiska engagemang. Det har inte blivit många flygresor för Stig, han håller sig gärna till cykel och kollektivtrafik som han menar är fullt tillräckligt.

Efter att ha pratat om hans tidiga engagemang kommer vi in på dagens miljöfrågor och ganska snabbt handlar samtalet om ungdomar som klimatstrejkar. Sedan augusti förra året har 16-åriga Greta Thunberg skolstrejkat för klimatet utanför Riksdagshuset i Stockholm, något som har fått stor medial uppmärksamhet. Skolstrejken har fått enorm spridning och enligt Greta Thunberg deltog över hundratusen ungdomar i skolstrejker världen över den 15:e februari, vilket hon berättar om på Instagram.Det var inte självklart för Stig att delta i 16-åringens protest men när hans organisation Jordens Vänner på riksplan uppmanade sina medlemmar att ansluta sig till Greta Thunbergs strejk var det självklart för den erfarne aktivisten att även Helsingborg skulle få sina egna klimatstrejker. Första fredagen, den 30:e november, kom det runt 30-40 personer till Stortorget berättar Stig med entusiasm i rösten. Jordens Vänner ordnade med högtalare, plakat och delade ut flygblad och fick uppmärksamhet i lokal media.

– Målet var att dels att visa att vi stödjer den klimatstrejk som Greta Thunberg har startat, och som massor av skolungdomar och även andra sedan fortsatt med runt om i Sverige och världen, berättar Stig.Han fortsätter och förklarar att målet var även, likt Greta Thunbergs, att peka på att det krävs helt andra åtgärder än de vi har sett hitintills. Att makthavarna inte tar problemet på allvar även om det finns enstaka beslut som är i rätt riktning. Klimatmanifestationerna har även varit ett tillfälle för Jordens Vänner i Helsingborg att göra kopplingar till lokala frågor. En fråga som har drivits starkt är förhindrandet av ett nytt garagebygge, det s.k. landborgsgaraget, där man genom protester och namninsamlingar har lyckats få kommunen att ändra sig och planerna till det omdebatterade garaget ligger just nu på is.

Den oro som aktivister som Stig Broqvist och Greta Thunberg känner för klimatet är dock inte unik, utan delas av majoriteten av den svenska befolkningen. En undersökning gjord av SOM-institutet under 2017 visade på att av de tillfrågade var hela 61% oroliga över miljöförstöring och förändringar i jordens klimat. Dessa två samhällsproblem är därmed det som gemene man i Sverige idag oroar sig mest för – det kommer före både brottslighet och terrorism. Från 2016 har oron för miljöförstöring ökat med hela 14 procentenheter och klimathotet är med andra ord en betydelsefull och brännande fråga för svenska folket. Samtidigt visar en andra rapport av Sifo, på uppdrag av Världsnaturfonden, att svenskarna inte lever så klimatsmart som de själva anser att de borde. Endast två av tio har minskat antalet flygresor och bara tre av tio kör en mindre bil.

Det är denna inaktivitet som i sin tur har fått aktivister att reagera. Därför vänder sig många aktivister till politikerna, till de som har makten att förändra samhället. Stig verkar dock inte förlita sig särskilt mycket på makthavarna på den kommunala nivån.

– Jag förväntar mig inte att politikerna gör det som behövs, men vill de ta frågan på allvar finns det oerhört mycket som behöver göras, säger Stig lite uppgivet.

Själv har Stig många idéer, dels hur Helsingborgs stad ska kunna bli mer klimatsmart, dels på förändringar som behövs göras på ett nationellt och internationellt plan. Han vill se stora omfattande förändringar på flera plan och efterlyser en kampanj likt den som bedrevs på 1960-talet vid omställningen till högertrafik. Stig tar upp livsmedelsproduktion och jordbruk, han vill till exempel att all mark som kommunerna arrenderar ut ska bedrivas med ekologisk odling. Han anser även att Sverige bör ha som mål att bli självförsörjande på de livsmedel som vi själva kan producera för att stoppa onödig och miljöförstörande import.

– Vi bor ju på några av de bästa åkermarkerna här i nordvästra Skåne, så det borde inte vara några problem.

Förändringar inom transport och kollektivtrafik är även en viktig del. Vi behöver minska bilberoendet genom att förbättra kollektivtrafiken drastiskt och göra den mer tillgänglig med hjälp av fler linjer och avgångar men även öka tillgängligheten till bland annat affärer, för människor utanför centrum. Stig blandar mindre lokala detaljförslag med större internationella exempel – engagemanget för miljön saknas definitivt inte.

Efter det långa samtalet med Stig borde det varit vi som tackade för att vi fick möjligheten att prata med honom om hans otroliga engagemang, men istället är det han som tackar för att vi var intresserade och ville lyssna. Det är ingen tvekan om att Stig inte kommer att ge upp sitt klimatengagemang utan han kommer att fortsätta att cykla runt i Helsingborg med sina plakat och flygblad och protestera tills han ser förändring på riktigt.

Text: Elsa Andersson och Adrian Garpvall

Foto: Elsa Andersson

 

 Källor

SOM-Institutet (2018) Svensk samhällsoro Göteborgs universitet

https://som.gu.se/digitalAssets/1687/1687350_svensk-samh–llsoro.pdf

 

WWF (2018) Ny Sifo-undersökning: Unga kvinnor mest oroade och engagerade i klimatfrågan Sifo/Världsnaturfonden (Hämtad 2019-02-20)

https://www.wwf.se/nyheter/unga-kvinnor-oroas-och-engageras-mest-i-klimatfragan-2834271/

@gretathunberg Instagram

https://www.instagram.com/gretathunberg