Hållbar kost

mars 13, 2020, 10:02 f m

Dina val av mat påverkar nog miljön mer än vad du tror. I Sverige står matproduktionen för runt 20-30% av växthusgasutsläppen orsakade av människan. Detta är en orsak till klimatförändringarna som leder till många konsekvenser. Det är dock inte försent att ändra på dina egna matvanor för att bidra till en hållbar framtid.

Klimatförändringarna kan bidra till att det på vissa ställen på jorden blir problem med torka som kan medföra skogsbränder samt sämre skördar. Isen på Arktis och Grönland smälter vilket leder till att vattennivån höjs. Förändringarna av klimatet kommer även fortsätta påverka djur- och växtliv och störa ekosystem som har svårt att anpassa sig till förändringarna.

Det är dock viktigt att komma ihåg att miljön inte endast kan påverkas negativt av utsläpp av klimatgaser. Problem som ökad övergödning kan orsakas även av ekologiska produktionsmetoder. Övergödning kan leda till att stora bottenområden drabbas av syrebrist och minskade mängder bottenlevande djur. Mat som är vegetarisk eller vegansk kan också påverka miljön negativt, men ur andra aspekter. Där kan istället användningen av bekämpningsmedel vara problemet.[1]

Köttkonsumtion

Mängden kött som vi konsumerar idag är inte hållbar för miljön. Globalt bidrar detta till ökade utsläpp av klimatgaser, minskad biologisk mångfald och en ökad användning av bekämpningsmedel. Det är dock inte försent att ändra på detta. Genom att göra kloka val av mat kan du bidra till en hållbar framtid. Många tänker nog att deras personliga val kanske inte spelar så stor roll, men detta är inte sant. Det är vi konsumenter och vår efterfrågan som styr marknaden. Vi måste visa vad vi vill se i våra matbutiker.

En bra sak att tänka på är att konsumera mindre kött, speciellt nöt- och lammkött, eftersom det har högst miljöpåverkan. Orsaken till detta är att djuren släpper ut metan vilket påverkar växthuseffekten negativt. Det finns även problem med kyckling och griskött. Där är istället användningen av kemiska bekämpningsmedel ett problem, då djuren äter mer importerad soja där bekämpningsmedel används.[2] Till en början kan man börja köpa mer svenskt, ekologiskt och KRAV-märkt kött men efter ett tag testa att minska köttkonsumtionen och ät mer mat från växtriket som grönsaker, baljväxter och fullkornsprodukter. 

Mat av bättre kvalitet

Att tänka på vad du väljer i affären är också en viktig del av det hela. Leta efter miljömärkningar på maten du köper, inte bara köttet. Att välja svenskt och ekologiskt innebär ofta mindre utsläpp. En fördel med ekologisk odling är att den bidrar till mer biologisk mångfald, vilket kommer underlätta när vi ska hantera kommande klimatförändringar.[3] En orsak till hur odlingen påverkar biologisk mångfald är användningen av kemiska bekämpningsmedel, som ogräsmedel och insektsmedel. Forskning har visat att ekologisk odling ger drygt 30% fler växt- och djurarter än konventionella.[4] Om man inte vill stödja användandet av kemiska bekämpningsmedel kan man leta efter KRAV-märkningen på produkter.

Det finns även fler miljömärkningar, som MSC som är en miljömärkning för fisk vars målsättning är bland annat att bidra till att fisk- och skaldjursmarknaden ska bli mer hållbar. Även stora matkedjor som ICA och Coop har utvecklat egna märkningar. Coop har framtagit märkningen “Änglamark” och ICA “I love eco”.[5] 

Matsvinn

Forskning har visat att varje person i snitt slänger 56 kilo fullt ätbar mat per år. Detta är en väldigt oroväckande siffra, speciellt om man räknar in konsekvenserna. Dels påverkar svinnet din ekonomi, men självklart också miljön. Enligt livsmedelsverket slängs varje år mat som motsvarar utsläpp på 442 000 ton växthusgaser, vilket nästan är lika mycket som utsläppen av 360 000 bilar under ett helt år. Detta kan vi ändra på!

Även om man slänger mat för att den är gammal finns det sätt att förhindra detta. Planera bättre vad du tänkt att äta och köp inte mer än du gör av med. Försök därför också hålla koll på bäst före-datum så att du har ungefärlig koll på när du ska ha konsumerat klart produkten. Förlita dig dock inte helt på bäst före-datumet. Ofta håller produkter mycket längre och därför kan du titta och lukta på produkten för att själv avgöra om du fortfarande kan äta eller dricka den. Viktigt också för att en produkt ska hålla länge är att du förvarar den rätt – att placera kylvaror i kylen så fort som möjligt är bra att komma ihåg. Se till att ha rätt temperatur på kyl och frys. En bra temperatur i kylen är +4°C och i frysen -18°C. Ett bra tips för även barn att komma ihåg är att inte lägga upp för mycket på tallriken utan hellre ta om.[6] Om man äter på restaurang och vet om att man oftast inte äter upp allt går det ofta bra att beställa rätten i barnportion. Detta är bra eftersom man både sparar pengar och mat.

Med detta sagt, hoppas jag att du nu är villig att kolla över dina egna matvanor, för miljöns skull! Det finns många saker just du kan göra för att bidra, inte bara mina råd och tips. Det kan dock vara bra att ha just köttkonsumtion, kvaliteten på mat och matsvinn som utgångspunkt till en början.

Tänk på vad du konsumerar!

av Tindra Wallerbrant – Sabet19, Drottning Blankas gymnasieskola

 

Källor:

[1] https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande—arkiv/2016-03-23-sa-paverkar-vara-kostvanor-miljon.html

[2] https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/11/19-7517-kottguiden_191025_final-2-1.pdf

[3] https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatmaxa-maten

[4] https://www.krav.se/om-krav/krav-markningen/miljo-och-klimat/darfor-ar-krav-markt-mat-battre-for-miljon/akta-humlan/eko-ger-mer-mangfald/

[5] https://miljomarkningar.se/miljomarkt/mat/

[6] https://www.livsmedelsverket.se/matsvinn