Framtiden i andra hand

mars 11, 2020, 5:09 e m

Den lilla människans strävan efter att skaffa sig en mer hållbar levnadsstil har uttryckligen inneburit att second hand-marknaden har exploderat. Bland kläderna i secondhand-butikerna trängs allt fler och trenden att handla begagnat lockar numera även den yngre generationen.

– Framtiden för second hand-kläder ser ljus ut. Vi har ett miljötänk idag som inte fanns på samma sätt förr, berättar Peter Magnusson från Erikshjälpen i Vimmerby.

Solen strålar in genom de stora fönsterna och studsar ner på prylarna innanför. Runt om hänger kläder i regnbågens alla färger. Här finns kläder i alla möjliga stilar samlade på en och samma plats. Doften och ljudet från en kaffekokare bryts mot glada röster. Jag träffar Peter Magnusson i den stora välfyllda lokalen. Peter arbetar i Second hand-butiken Erikshjälpen i den småländska staden Vimmerby. Erikshjälpen är även en projektverksamhet för barns rättigheter i världen.

– Second hand innebär begagnade varor som någon tidigare ägt men av någon anledning valt att göra sig av med, förklarar Peter och lutar sig sakta tillbaka i den mörka fåtöljen.

13 kilo nya textilier

Idag köper vi i Sverige 13 kilo nya textilier per person varje år. 13 kilo! Det är mycket fler plagg än vad vi behöver. Nästan en tredjedel av det som köps kommer inte till användning och slängs därför, trots att de går att återanvända.

Jag och Peter går ut från butiken. Peter ska visa mig var hela processen börjar. På baksidan av lokalen hänger en vit skylt med en röd text, “gåvomottagning”. Han berättar att de tar hand om kläder kontinuerligt året om och att det är många som väljer att lämna sina klädesplagg till just dem.

Många av oss i Sverige köper kläder utan att tänka på konsekvenserna av vår konsumtion. Allt som vi köper har gått igenom en tillverkningsprocess där naturresurser används på olika sätt. För att tillverka kläder krävs stora mängder vatten, energi och kemikalier. Ungefär 80% procent av miljöpåverkan sker vid produktionen. Vi använder mängder med naturresurser för att framställa nya kläder när det redan finns mycket kläder som vi kan återanvända. Genom att handla det som redan är producerat sparar vi på jordens resurser. Om vi köper second hand  sparar vi upp till 97 procent av den energi som gått åt för att tillverka nya kläder. Positivt är att fler unga har fått upp ögonen för andrahandshandel.

– Vi ser en stor skillnad på den genomsnittliga åldern som handlar second hand idag mot tidigare. Idag är det fler yngre som handlar än vad det varit innan, berättar Peter glatt.

Han är glad att över att fler unga väljer att handla begagnade kläder. Peter tror att vi är på väg i rätt riktning och han förklarar att han ser stora ökningar på antalet besökare.

Tillverkning av kläder

I många av våra kläder används bomull som kommer från bomullsplantan. För att producera ett kilo bomull så krävs 29 000 liter vatten. Bomullsodling har stor påverkan på sötvattnets kretslopp och dess biologiska mångfald. Det stora vattenuttaget vid odlingarna och fabrikerna gör att grundvattenytan sänks och att lokalbefolkningens brunnar sinar men det gör även att floder och hela sjöar torkar ut. Klimatpåverkan brukas mätas i koldioxidekvivalenter (CO2e) som är ett mått för att beräkna växthusgaser som en produkt bidrar med. Textilier och kläder som de svenska hushållen konsumerar  ger upphov till mer än 4 miljarder ton CO2. Det här är en ohållbar utveckling, något som fler fått upp ögonen för.

– Framtiden för second hand kläder ser ljus ut. Vi har ett miljötänk idag som inte fanns på samma sätt förr, folk blir mer och mer medvetna. Jag tror att Second hand har en fortsatt ljus framtid, säger Peter.

Bredvid oss står en kvinna med en barnvagn. I den röda vagnen med mörka däck sitter en pojke med en keps djupt nerdragen. På andra sidan står en dam i blå skjorta. Hon plockar bland t-shirts. Det är t-shirts med olika färger och alla möjliga motiv.

Inte välja utbud

Peter fortsätter att berätta att det finns många fördelar med second hand. Han säger att det dock finns en nackdel med att handla begagnade kläder. Man inte kan välja utbudet.

– Många ser det som ett problem att man inte kan välja utbud, men jag tycker det finns en charm i att man inte vet vad man hittar, säger Peter.

Vi går genom lokalen förbi hyllor fyllda med böcker. Runt oss vrids det på prylar och prövas kläder. På väggen hänger det en stor orange tavla med motiv av en flicka som bär hijab. Bredvid flickan står texten “din jacka blir plåster” och förklarar att varje köp hjälper många människor till ett bättre liv.

Peter förklarar att man bidrar till att hjälpa människor runt om i världen genom att stödja Erikshjälpen. På så vis blir din handling till en god handling i dubbel bemärkelse, förklarar Peter med ett stort leende på läpparna.

– Jag själv handlar stolt second hand, det finns mycket att ta till vara på som redan är tillverkat. Mycket som skänks är oanvänt och i mycket bra skick. Skulle fler köpa second hand skulle de sparas mycket resurser, förklarar Peter.

Sparar på jordens resurser

Enligt Naturvårdsverkets senaste rapport hävdar man att återanvändning av textilier sparar på jordens resurser och bidrar till minskade utsläpp. Många i dagens samhälle har förstått betydelsen av cirkulär konsumtion. En av dem är Henning Gillberg. Henning driver företaget Rapamera, där han lagar konsumenters kläder för ge dem en längre livscykel och kan användas igen. Han är även initiativtagare till White Monday och utnämnd till årets second hand profil 2020 av Erikshjälpen. För mig förklarar han White Monday som en dag för cirkulär konsumtion och ett alternativ till nykonsumtion.

– Cirkulär konsumtion innebär laga, hyra och köpa second hand, förklarar Henning Gillberg.

Dagen infaller måndagen innan Black Friday, i år den 23 november.

– Jag kom på idén när jag såg hur mycket reklam företag gjorde för nyproduktion, jag saknade reklam för cirkulär konsumtion. Idén är en motsats till Black Friday, förklarar Henning.

Han vill att White monday ska bli en rörelse året om som ska fortsätta växa internationellt. Henning förklarar att det finns många anledningar till att välja second hand men för han så är det viktigt att användarna själva får bestämma varför. Vissa gör det för de vill känna sig duktiga, vissa gör det för miljön medan andra vill testa något nytt.

4 jordklot

WWF:s Living Planet Report visar att vi i Sverige lever som vi hade nästan 4 planeter. Det vill säga att om alla på jorden levde som vi så skulle det behövas 4 jordklot. Kläderna vi köper idag används häften så länge som vi gjorde för 15 år sedan. Vi konsumerar mer och mer för varje år och använder varje klädesplagg kortare och kortare tid. Att köpa second hand har stor potential att spara koldioxidutsläpp. Detta förutsatt att inköpet ersätter inköp av en ny vara. Utmaningen för Second Hand i framtiden tror Henning är människors egon.

– Vi människor vill att det hela tiden ska kännas nytt och fräscht. Jag tror vi glömmer bort att ett begagnat klädesplagg blir nytt för dig men inte för den som tröttnat, säger Henning med bestämd röst.

Han förklarar även att han tror att Second hand kommer flyttas över mer och mer med tiden till E-handeln.

– Jag tror att man i framtiden har en digital garderob såsom en Instagram sida där människor kan buda på kläder man inte använder, förklarar han.

Kanske har vi en digital garderob som Henning anar. Men hur det än blir så menar Henning likt Peter att framtiden för second hand-kläder ser ljus ut eftersom fler och fler väljer att leva mer cirkulärt.

Text: Ellen Thunberg, Vimmerby gymnasium, åk 3 Samhällsvetenskapliga programmet