BESPRUTNINGSMEDEL – DEN KATASTROFALA MILJÖBOVEN!

mars 21, 2019, 1:30 e m

Att sträva efter ett grönare och giftfritt samhälle är en uppgift som företag och privatpersoner borde lägga större tyngd kring. Fredriksdal har sedan ett antal år tillbaka haft som utgångsläge att all odling ska ske ekologiskt och gärna på ett så hållbart sätt som möjligt.

Att producera sin egen kompost, ta vara på de gamla sorters grönsakerna och även arbeta ekologiskt är små steg i rätt riktning. Philippe Hässelkvist, 63 år, köksträdgårdsmästare på Fredriksdal, är en av de personer som vill göra Fredriksdal till hundra procent grönt och egenproducerat.

Det är en mulen tisdag eftermiddag och Philippe Hässelkvist beger sig in mot Fredriksdals fikarum. Fredriksdal är en plats där ekologisk hållbarhet alltid är i fokus och ett friluftsmuseum med en botanisk trädgård som bland annat jobbar med miljöfrågor för att få ett mer hållbart samhälle.

Idag har han befunnit sig i den vackra köksträdgården och beskurit allt från övervuxen timjan till gamla kvistar av basilika. Philippe som arbetar med ekologisk hållbarhet och ätbara växter lägger många timmar på köksträdgården. Att bibehålla fräschheten är ett viktigt mål för både Philippe och hans kollegor, eftersom man strävar efter att producera friska och välvårdade växter, vilket kan vara svårt utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Enligt Philippe själv, handlar det inte bara om att frukt och grönt smakar godare med naturlig gödning utan även att miljön inte tar samma skada som den hade gjort med konstgjord gödning och besprutning.

Definitionen av vad som är ”hållbar produktion” är komplex och beror helt på vem man frågar. Men enligt Philippe odlar man hållbart genom att använda naturgödsel, med andra ord stallgödsel, samt att man inte besprutar grönsakerna. När Philippe med sin franska brytning redogör om det viktiga med hållbar produktion berättar han hur Fredriksdal går till väga för att eftersträva detta mål. Fredriksdal har till exempel gjort en egen kompost för att tänka klimatsmart och ekonomiskt. Vidare berättar Philippe att det är viktigt att man har koll på nederbörden som kommer ner från himlen. I regn finns det ämnen som svaveldioxid och kväveoxider som kan försämra växternas tillväxt. En anledning till att regnet kan vara förorenat är på grund av de avgaser som bilar och transporter släpper ut vilket sedan förorenar vattendrag och sjöar. Dock betonar han att Fredriksdal lägger fokus på de delar de verkligen kan bidra med, till exempel att sluta använda sig av bekämpningsmedel, gestikulerar han menande ut mot den gröna trädgården utanför. Att man inte kan styra över regnet är negativt i många lägen, men att bojkotta bekämpningsmedel är en väg i rätt riktning mot ett giftfritt samhälle.

Det är inte bara Fredriksdal som har bojkottat besprutningsmedel, trädgårdsmästaren själv försöker göra skillnad genom att odla giftfritt i sitt hem. Philippe menar att användandet av besprutningsmedel kan få katastrofala följder och slå ut balansen i naturen hos vissa djurarter, som då försvinner och inte längre kan vara mat åt andra djur i näringskedjan. Han tycker att innan man tar fram sprutan med bekämpningsmedlet så måste man titta på växtens miljö: Finns det några insekter, som bladlöss och nyckelpigor? Isåfall behöver man inte spruta utan naturen kan lösa det själv. Besprutning påverkar inte bara den som får i sig dessa gifter, utan även klimatet i stort – och smaken på grönsakerna.

För att nå ett mer hållbart klimat är det inte bara viktigt att de stora aktörerna i samhället gör skillnad, privatpersoner måste även bidra i sina hushåll. Små steg blir tillslut ett stort steg i rätt riktning.

Text: Tilda Persson och Johanna Nordin

Foto: Johanna Nordin