Överkonsumtion

mars 15, 2020, 9:15 e m

Hur många jordklot förbrukar du? Enligt WWF så lever människan idag som om vi hade 1,7 planeter. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas cirka 4 planeter för att tillfredsställa vår konsumtion. Varor och produkter som vi använder, utnyttjar och konsumerar, påverkar vår miljö. Det vill säga skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter drabbas av människans konsumtion världen över. Vårt levnadssätt påverkar klimatet och därför måste vi bli mer medvetna om vilken påverkan våra handlingar har på miljön.

För att rädda vår planet krävs det att jordens befolkning tar ansvar och ser över sin egen konsumtion. Det innebär att vi måste göra klimatsmartare val i vardagen. Detta medför att minska ohållbara inköp och överkonsumtion, och istället börja bidra till en levande planet. Hur många jordklot förbrukar du?

Av: Hanna Ohlsson & Sofie Jakobsson, Sollefteå gymnasium