Miljöproblem

mars 14, 2020, 2:57 e m

2017 importerade Sverige mat till ett värde av 102 miljarder kronor, det inkluderar även mat som kan odlas här.

En frukt som vi äter mycket är avokado, det importeras mestadels ifrån Mexiko. Vi äter också en del banan, mango och andra frukter som bara tål att odlas i tropiska klimat, detta innebär en lång färd till Sverige.

Istället för att köpa importerat så borde vi ta vara på det som faktiskt finns i Sverige och anpassa oss efter vad som odlas vilken säsong. Rotfrukter är något som vi har gott om här, men även äpplen, olika spannmål och lök.

Av: Jennie Dicksson, Uddevalla Gymnaieskola

Källor:

Odling av lök

https://sv.wikipedia.org/wiki/Avokado

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/allmantomhandelsochjordbrukspolitik/patalomjordbrukochfiske/nyhetsarkiv2018/svenskhandelmedjordbruksvarorochlivsmedel2017.5.561d09fe1626772b73a2acd2.html

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007869856256