Metall

mars 21, 2019, 1:35 e m

Metall är bra att återvinna. Man kan återvinna metall hur många gånger som helst. Det går åt mycket energi när man framställer metall och när man återvinner metall så sparar man 75 procent jämfört med att göra ny metall. Därför är det viktigt återvinna metallen. Vi återanvände metallburkar till att plantera blommor i, i stället för att köpa nya krukor.

Källor:
Förpacknigs och tidnigsinsamlingen,https://www.ftiab.se/188.html Hämtad 2019-03-01
Sopor,https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/varfoer-ska-jag-sortera/spara-energi-och-resurser/#Metall Hämtad 2019-03-01

Oscar Christoffersson och Joan Leyer, Söderslättsgymnasiet Trelleborg