Ge leksakerna en längre livstid!

september 28, 2018, 11:25 f m

Under de senaste tjugo åren har den totala kostnaden för den svenska julhandeln kontinuerligt slagit föregående års rekord, endast med undantag för år 2012, då julhandeln gick back. Handeln i Sverige ökar med hela 3,0 procent under december månad, vilket motsvarar ungefär 78,5 miljarder kronor. 25 procent av hela årets leksakshandel sker i samband med just julen och julklappshandeln. Det är synd att en högtid som handlar om kärlek och att ge kan föra med sig så mycket överkonsumtion. Att köpa julklappar på second hand istället för att köpa nya julklappar i butik ger varorna en längre livslängd som i längden bidrar till en minskad produktion och en hållbar utveckling.

English In the last 20 years, the total cost of the Swedish christmas market has continuously beaten the previous years record, with only one exception in 2012, when the market went at a loss. The market in Sweden increases with 3,0 percent during December, which corresponds about 78.5 billion SEK. 25 percent of the entire years purchases of toys occurs around christmas time. It’s a shame that this holiday about love and giving brings so much over-consumption in Sweden. Buying Christmas presents at second hand stores instead of buying new gifts gives the goods a longer life expectancy and in time helps bring a lower consumption and a sustainable development.

Foto: Hannah Hård

Text: Hannah Hård, Linnéa Hultgren, Tilde Öhlund, Härnösands gymnasium

KÄLLHÄNVISNING / LIST OF REFERENCES
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/prognos-julhandeln-slar-rekord-igen
https://fairtrade.se/var-konsumtion-paverkar-varlden/ .
https://www.svd.se/julhandeln-har-stor-betydelse
https://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article17821392.ab