Är det värt det?

mars 11, 2020, 3:58 e m

Den plastpåsen du slängde längs vägen kan skada oskyldiga djur, är det värt det? Pet-flaskan du inte kunde vänta med att slänga i en papperskorg och som du slängde ut i naturen efterlämnar mikroplaster och det tar ca 450-1000 år för den att brytas ner helt. 

Är det värt det?

Dessa mikroplaster DITT skräp efterlämnar åker ut i våra marina miljöer, man vet inte hur skadligt det är för havets djur men ett flertal studier visar att en försämrad fortplantning och överlevnad är vad partiklarna orsakar bland havets djur. Är det värt det?

Släng inte skräpet i naturen för det är inte värt det!

Av: Ksenia Jürgens, Jensen Norra Gymnasium

Källor:

https://www.havet.nu/?d=3485

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Mikroplast/

https://www.hsr.se/fakta-om-skrap/samlade-fakta-om-skrap/nedbrytningstider-skrap

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/miljopaverkan/marint-skrap/mikroplaster.html