Alla måste dra sitt STRAW till stacken

mars 21, 2019, 12:49 e m

En solig fredag gick vi ner till stranden och där hittade vi något i sanden.
Där på marken låg nått fruktansvärt, ett litet sugrör gjort av plast men för naturen en tung miljö last.

I USA tillverkas 500 miljoner sugrör per dag , det krävs ett nytt mer miljövänligt förslag.
Papper och vass är material av högre klass.
Ja, de miljövänliga alternativen måste bli flera och utöver det måste vi återvinna mera.

Eftersom att alla djur i haven ej plasten tål, måste alla världens länder jobba för ett gemensamt mål, på grund av våra dåliga beslut dör havens ekosystem ut.
Stealstraw UF har en lösning på lokal nivå, så vi från plasten kan frångå.
Det är dags för alla miljö fantaster att ta upp striden mot dessa mikroplaster.

Alla måste dra sitt STRAW till stacken innan klimatet går i backen.
En förändring måste ske så att vi våra fina stränder kan återse.

Av: Sofia 18, Karl, 18, Ellinor 18, Alexander 18
Kattegattgymnasiet Sverige