Bekämpningsedel utrotar våra bin

mars 21, 2019, 1:22 e m

 

Filmen är gjord av Hugo Sigvardson, Johan Fredholm, Josfin Bergh,Minette Moritz, Tyra Lundin

Södertörns friskola, Huddinge