Varför finns det apor på min balkong?

mars 19, 2021, 4:04 e m

 

Av Christina Ragnwaldh, 12 år, Singapore.  GESS, German European School Singapore. 

 

Hej, jag heter Christina. Jag bor i Singapore. Ett problem i Singapore är att sedan jag har flyttat hit så har mer och mer apor hälsat på min balkong.

Vissa apor kan vara mycket aggressiva och de kan förstöra saker. Apor kan ibland ha sjukdomar som kan smitta människor.  Anledningen till att apor besöker andras hus är för att människor tar över deras skog och förstör den så apor har inte mycket plats längre. UNDP:s Globala Mål (Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald) berättar att aporna kan flyttas in i sin skog om människor stoppar avskogningen, återställer skogar och ökar den nya beskogningen.

 

Källförteckning

Rogue longtailed macaque terrorising residents at Punggol Waterway Sunbeam, still at large Mothership.SG News from Singapore, Asia and around the world

https://www.globalamalen.se/omglobalamalen/mal15ekosystemochbiologiskmangfald/

https://acres.org.sg/campaigns/currentcampaigns/humanwildlifeconflict/