Spolat skräp ger skador på vår miljö!

mars 10, 2021, 11:48 f m

Många tänker säkert inte när de spolar ned allt möjligt i avloppet. Man kan tro att det är ett snabbt och enkelt sätt att bli av med skräp. Att spola ned fel saker i avloppet medför dock stora konsekvenser för miljön. Detta är inte bara ett problem i Sverige, utan runt om i hela världen.

Det ska inte spolas ned något annat i avloppet än toalettpapper och sådant som passerat kroppen. Trots detta så hamnar runt 7000 ton skräp i de svenska avloppen varje år.

Foto på skräp i ett reningsverk. Från svt.se

För att ta reda på hur medvetna folk är kring vad som spolas ned i avloppen så gjorde jag en enkätundersökning. Resultatet visade att 92% visste om att man bara ska spola ned toalettpapper och avföring, trots det brukar 70% spola ned fel saker. Detta kan eventuellt bero på att folk är för lata för att gå till närmaste soptunna för att slänga skräp och att de är omedvetna kring miljökonsekvenserna. Undersökningen visade att 40% av de svarande inte visste om konsekvenserna för miljön av att spola fel.

Enhetschefen för avloppsrening i Kungsbacka, Maurice Bourne säger i en intervju att ’’Många tänker att skräpet bara försvinner så fort det spolas ned, men så är det ju inte riktigt.’’

 

Hur avloppen fungerar

Det som spolas ned hamnar i en avloppsledning för att sedan ledas till en pumpstation. I Kungsbacka finns ungefär 140 pumpstationer. På pumpstationen skjuts flödet i ledningarna till ett reningsverk. Pumparna är endast tillverkade för att kunna ta hand om toalettpapper och avföring, inga andra saker. Toalettpapper löses snabbt upp med vatten, medan andra material inte gör det som exempelvis våtservetter, hushållspapper och tamponger. När skräp spolas ned orsakar det både stopp och stora skador på pumparna. När pumparna stannar eller när det blir det blir stopp i ledningsnätet finns en stor risk att det blir översvämning och att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendrag.

I avloppsvattnet finns bakterier och virus som kan orsaka sjukdomar för både människor och djur om det kommer ut i naturen. Det finns även organiskt material, kväve och fosfor i avloppsvattnet som kan orsaka övergödning i hav och sjöar. Övergödning innebär att det bildas överskott av organiskt material. Då krävs det mer syre att bryta ned det, vilket leder till att det blir syrebrist för livet på botten.

Överblick på reningsverket i Kungsbacka. Från kungsbacka.se.

 

Mediciner och läkemedel

Mediciner och läkemedel som spolas ned i avloppen har reningsverk svårt att rena vilket medför att mycket av det släpps ut i hav och sjöar. Det har en stor negativ påverkan på vattenlevande djur. Vissa läkemedel lagras i djuren och påverkar deras hälsa negativt och hormonstörande mediciner kan till exempel ändra könet på fiskar i insjöar.

 

Snus

Mer än 1 miljon människor i Sverige snusar och det spolas ned ca. 1100 ton snus varje år. I en undersökning från svensktvatten.se (år 2016) visade resultatet att mer än hälften av de som snusar inte vet att snus är farligt för miljön och att det innehåller ämnen som naturen inte kan bryta ned. Många tror att snus är organiskt, men i snus finns exempelvis tungmetaller som bly, kadmium, nickel och krom. Dessa tungmetaller som spolas ned i avloppen går oftast rakt igenom reningsverket och ut i naturen. ’’Snus är en av de värsta sakerna för miljön som spolas ned’’ säger Maurice Bourne.

 

Fett

Fett i avloppet är en annan stor faktor till stopp i ledningar och pumpar. Fettet hälls ofta ned i diskhon vid matlagning och stelnar så småningom i avloppsledningar och kan då ofta orsaka stopp.

År 2018 upptäcktes en 5 ton tung fett- och skräpklump i Kungsbackas avlopp. Maurice Bourne som var på plats berättar att det tog en hel dag att få bort den.

Foto på fett som stelnat i brunnen vid en pumpstation i Kungsbacka. Från Maurice Bourne.

 

Vad kan man göra så att det blir rätt?

För att motverka alla konsekvenser som uppstår när man spolar ned fel saker så finns det mycket varje person kan göra för att bidra till en bättre miljö.

-Spola endast ned avföring och toalettpapper.

-Skaffa en papperskorg där du slänger skräp.

– Häll fett från matlagning i en miljötratt och lämna in den på en återvinningscentral när den är full. När fettet lämnas in på en återvinningscentral återvinns det och kan användas till framställning av biogas och biodiesel, gummi, tvättmedel och tvål. Man kan även slänga fettet bland restavfall så det förbränns och blir till fjärrvärme.

-Lämna in överblivna läkemedel på ett apotek, där de kan tas hand om så att de inte skadar miljön.

-Släng snus i papperskorgen

 

Skriven av Ella Winsnes, 9A Hedeskolan, Kungsbacka.

 

Källor:

-Svensktvatten.se

-Nsva.se

-Havet.nu

-Kungsbacka.se

-Avestavatten.se

-177.se

-Svt.se