Lekplats eller lekplast?

mars 9, 2020, 5:35 e m

Plast är ett syntetiskt material som oftast består av organiska ämnen. Det tillverkas främst av råolja och naturgas, två icke förnybara naturresurser (1). När plast kommer ut i naturen orsakar den problem för både växt- och djurliv.

Varje år släpps åtta miljoner ton plast ut i haven där den ansamlas och bildar plastöar (2). I Stilla havet finns ett område tre gånger så stor som sveriges yta som enbart består av plast (3).

I haven äter sköldpaddor och andra havsdjur plasten, vilket skapar en falsk mättnadskänsla och de svälter ihjäl (4). När arter dör påverkas hela näringskedjan och havens ekosystem rubbas. Plasten spolas även upp på land och på många av världens stränder är den lika vanlig som sand. Vill du att dina barn ska bygga plastslott istället för sandslott?

Situationen måste förändras. För att förhindra ytterligare nedskräpning måste vi tillverka mindre plast och återvinna plasten vi använder på att hållbart sätt.

Signe Ceder & Kristalia Kostarelli, 17
Lars Kaggskolan, Sverige

Källor:
1 plast. Nationalencyklopedin . 2020. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/plast
(Hämtad 2020-01-31)
2 Håll Sverige Rent. Plast – ett stort problem i våra hav. 2020.
https://www.hsr.se/fakta/fakta-om-skrap/plast-ett-stort-problem-i-vara-hav (Hämtad 2020-01-30)
3 Plastberget i Stilla havet större än väntat. Svenska Dagbladet. 2018-03-22.
https://www.svd.se/plastberget-i-stilla-havet-storre-an-vantat (Hämtad 2020-01-30)
4 WWF. Havssköldpaddor. 2020. https://www.wwf.se/djur/havsskoldpaddor/#hot (Hämtad 2020-01-30)