Kullaberg – när turismen medför problem

mars 19, 2021, 3:25 e m

Sommaren 2020 var på många sätt annorlunda, inte minst för den inhemska turismen. Kullaberg i Skåne drabbades extra hårt av framförallt nedskräpning och trafik. Besöksantalet fortsätter att öka och avtrycken vi lämnar efter oss måste minska – allt för att bevara vår natur för framtida generationer.

Höjden stiger ju närmare jag kommer. Bredvid vägen ser man de stora fälten och hur solen lyser upp det som snart ska börja bli vårens skörd. Framför bilen uppenbarar sig det ståtliga berget och bakom ser man det gnistrande havet. Kullabergs naturreservat – en plats fylld med skönhet såväl som mystik. Berget i ytterkanten av Höganäs i nordvästra Skåne, är känt för sin slående natur och har varit en populär turistdestination ända sedan 1860-talet. Den svenska sommaren 2020 var inget undantag. När flyget utomlands inte längre var ett alternativ, blev Kullabergs Naturreservat en av de mer besökta platserna i Sverige – något som kom med sina för- och nackdelar.

Bilen rullar upp på parkeringen nedanför Kullens fyr på Kullaberg. Efter en kort promenad upp för berget, möter jag Alvin Ling som arbetade med bland annat parkeringen och städningen av naturområdet på Kullaberg i somras. Vi står vid fyren med Öresund som utsikt i den kalla vinden. Kring oss befinner sig ett litet antal människor för att besöka platsen, en stark kontrast till sommarens läge menar Alvin.

– Jag minns hur jag tänkte att det var alldeles för mycket folk här vid fyren. Det låg skräp överallt. Bakom toaletter, på vägarna och även soptunnorna var överfulla. Varje dag som vi kom upp för att städa, var det avfall på alla håll och kanter igen, förklarar Alvin.

 

Sverige – pandemins semesterort

Sommarens inhemska turism var på många sätt gynnsam för Sverige. Enligt rapporter från Länsstyrelsen ökade antalet fotgängare med 61 % under 2020, i jämförelse med föregående år. Detta bidrog till en ökad inkomst för ett flertal av landets semesterorter och var för många företagare en viktig inkomst. Men ökad turism innebär inte bara inkomster, utan har även sin tydliga påverkan på naturen och miljön. Jag kontaktade projektsamordnaren för natur och miljö på Kullabergs Naturreservat Jimena Castillo, för att få en bättre inblick i detta problem.

– Kullaberg är ett av Sveriges mest välbesökta reservat och har Sveriges mest välbesökta naturum. Under sommaren har vi många besökare och de största problemen är överträdelse mot föreskrifterna och trafiken, menar Jimena


Kullens fyr med utsikt över Öresund. Bredvid ligger Sveriges mest besökta naturum. Foto: Johanna Ling

I takt med att antalet besökare ökade markant, blev också nedskräpningen och antalet fordon på naturreservatet mer utbrett. Nedskräpningen som är en överträdelse av allemansrätten blev i somras ett så pass stort problem, att kommunanställda sommarjobbare fick städa dagligen. Det andra tydliga problemet var trafiken. I länsstyrelsens rapport beräknades antalet fordon inom Kullabergs område ha ökat med 28 % till 338 869 stycken. I och med naturreservatets begränsade parkeringsplatser blev sommarens ökade besökarantal en utmaning. Sommarjobbare fick agera parkeringsvärdar på kaosartade parkeringar och det blev långa köer. Men framförallt utnyttjades grönområden till parkeringsplatser. Något som kan innebära att giftiga kemikalier från fordonen kommer i kontakt med oskyddade grönområden, vilket tär på naturen.

 

Nedskräpning – ett globalt problem

När jag står och blickar ut över Kullabergs unika landskap i det dunkla ljuset, slås jag över varför det lockar så många turister. Men också varför kommunen och länsstyrelsen så gärna vill skydda det från att bli ännu en nedskräpad miljö. I en mätning av Håll Sverige Rent från 2019 var, förutom cigarettfimpar, plasten det vanligaste skräpet i svenska parkmiljöer. Detta menar även Alvin Ling, som säger att det han såg mest av i naturen var plast i form av godispapper och påsar. Detta är en vanlig problematik populära turistdestinationer över hela världen stöter på. Länder som aktivt har fått arbeta mot överturism är Indonesien, Mexiko och Nederländerna. Nederländska Amsterdam som kännetecknas av sina vackra kanaler och arkitektur, beskrivs nu som en “turistjungel”. I en artikel av The Telegraph UK menar invånare i Amsterdam att det nästan har blivit “obeboeligt” på grund av antalet turister och nedskräpning på gatorna. Nedskräpningen är inte heller bara en fråga om städer och naturområdens utseende. Enligt Naturvårdsverket är världens nedskräpning av plast i marina miljöer, skyldig för dödsfallen av över en miljon fåglar och hundra tusen däggdjur varje år. Detta är inte heller något som endast påverkar djuren, utan även människan. I ett pressmeddelande från Världsnaturfonden (WWF) beskrivs det hur vi får i oss 5 gram mikroplast i veckan. En mängd som motsvarar ett litet kreditkort.

 

En framtida utmaning

Även om problematiken kring nedskräpningen och fordonens miljö- och naturpåverkan var som störst i somras, är det långt ifrån en inaktuellt fråga. Enligt en enkät av Swedish Network of Destination Management Organisations vill 4 av 5 deltagare i enkäten se mer av Sverige framöver. Kullaberg och Sverige i stort behöver alltså förbereda sig på ännu en turistrik sommar.

– Huvudmålet är att skydda naturen med en integrerad balans mellan människor och natur och kan upprätthålla naturturism eller rekreationsaktiviteter. Ett ”problem” är att turismen ökar varje år, men turismen kommer med inkomst vilket är positivt, därför är det viktigt att hantera turismen på ett hållbart sätt, förklarar Jimena Castillo. ”Kullaberg ingår i Natura 2000, som är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden”, säger Jimena Castillo.

Foto: Johanna Ling

Hållbar turism – lösningar

Kullaberg har sedan 2017 certifikatet “Hållbar Turistdestination” och arbetar därför med strategier för att bevara och skydda naturreservatet. Detta är även centralt i det elfte och femtonde globala målet, där man värnar om en hållbar turism i städer och samhällen, samt ett hållbart utnyttjande av landbaserade ekosystem. Exempelvis arbetar naturreservatet med att utbilda skolor i olika miljöfrågor. Men man kan som privatperson också göra skillnad. Några exempel är:

Samåka – på så sätt minskar man antalet bilar och deras slitage på natur och miljö.

Förvara medtagen mat i återanvändbara förpackningar.

Respektera allemansrätten – släng alltid avfall i utplacerade soptunnor eller containrar.

Naturen och miljön är alltså i behov av att människan kan agera på ett hållbart sätt. Turismen ökar ständigt och det måste bli ett ökat engagemang om vi vill fortsätta ta del av det naturen har att erbjuda. Så ta dig ut och och njut av vår vackra svenska natur, men låt den inte falla offer för det mänskliga fotavtrycket!

 

Text och Bild: Johanna Ling, 18 år, Campeon Frigymnasium, Sverige

Källor:

Heines. G “Fines, street closures and code reds: How ‘urban jungle’ Amsterdam is clamping down
on tourist excess”, The Telegraph UK, (10-08-2018)
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/netherlands/amsterdam/articles/amsterdamgets-tough-on-tourist-excess/

Nedskräpning av plast. Naturvårdsverket (Senast uppdaterad 2 juni 2020) https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efteromrade/Plast/Plastens-miljoeffekter/Nedskrapning-av-plast/

Pedestrians and Vehicles Data Analysis 2019-2020 – Covid-19 effects in numbers: Kullaberg Nature
Reserve, Länsstyrelsen Skåne (Hämtad 29-01-2021)

Resa i Sverige. Swedish Network of Destination Management Organisations. (Hämtad 25-01-2021)
https://www.rt-forum.se/article/view/752365/svemester_aven_2021?ref=rss

Så mycket mikroplast får vi i oss – som att äta ett kreditkort i veckan, WWF (12-06-2019)
https://www.wwf.se/pressmeddelande/sa-mycket-mikroplast-far-vi-i-oss-som-att-ata-ett-kreditkorti-veckan-3334499/

Vanligaste skräpet i parkmiljö, Håll Sverige Rent (Hämtad 26-01-2021)
https://skola-kommun.hsr.se/node/960

Intervjuer:
Alvin Ling, 23 januari 2021
Jimena Castillo, 29 januari 2021