Att importera mat är inte ekologiskt hållbart!

mars 14, 2020, 2:27 e m

Närproducerad mat är bättre för klimatet. Enligt LRF.se står importerad mat för 60% av vår klimatpåverkan. I Sverige importerar vi nästan hälften av vår mat från andra länder och en del av den maten skulle gå lika bra att odla i Sverige.

Klimatförändringarna är ett stort problem i världen och något som har en stor påverkan på det är importen av matvaror. I Sverige så importerar vi stora mängder av exempelvis frukt och grönt. Enligt statistik från LRF.se importerade vi i Sverige frukt och köksväxter för 24 899 miljoner kronor år 2018. Några av de matvaror som vi importerar har en väldigt stor klimatpåverkan till att börja med. Till exempel kräver mandlar stora mängder vatten vid produktion. Lägger man sedan till frakten av mandlarna på det så får det en ännu större klimatpåverkan.

Hur påverkar importerad mat miljön, konsumenter, producenter och säljare?

Om man köper en importerad produkt kan det var svårare att veta hur den har producerats. Hur har djuren haft det? Har man kanske behövt hugga ner regnskog för att kunna odla produkten? Dessa problem kanske inte många konsumenter tänker på när de handlar mat. Johan Söderberg som konsument säger att det är priset som har stor betydelse när han handlar.

– Jag tittar ofta var maten kommer ifrån och om prisskillnaden inte är alltför stor väljer jag hellre den som är närproducerad men jag kan definitivt bli bättre på att köpa mer närproducerad mat framförallt när det kommer till frukt och grönsaker.

Under 2017 importerades 48% av all mat i Sverige. En stor del av den maten som importerades skulle man som konsument kunnat köpt från Sverige istället, eftersom det går att lika bra att odla i vårt klimat som utomlands. Att inte köpa svenskt när det finns som alternativ är något som många skulle kunna förbättra och det skulle även gynna bonden eller den som har producerat matvaran. Mats Karlsson som själv är lantbrukare säger att han påverkas mycket av att det importeras mat.

– Jag märker av att det importeras mycket utländskt eftersom att pressar ner våra svenska priser. Det blir tufft att konkurrera med andra länder som har betydligt lägre skatt och lägre krav eftersom det blir billigare att framställa produkten. Det är viktigt att köpa svenskt och närproducerat för att gynna svenska bönder och slippa onödiga transporter. Om ingen skulle köpa svensk mat skulle vi tillslut inte ha några bönder kvar eller svensk mat. Dessutom skulle det även skapa mycket arbetslöshet.

Erica Börjesson som jobbar på Ica Speceritjänst i Katrineholm ser också att konsekvenserna av att importera mycket utländsk mat blir att de svenska priserna pressas ner. Hon tror även att fler konsumenter skulle kunna bli bättre på att köpa mer svenskt och närodlat.

– Jag tror tyvärr att många konsumenter ser prisskillnaden och då kanske väljer den varan som är importerad men jag hoppas ändå att man väljer den som är närproducerad. Jag tror även att många kollar och är medvetna om var produkten kommer ifrån. Det som framförallt är fördelar med närproducerad mat är att det minskar transporterna och det blir flera arbetstillfällen i regionen, man kan lättare veta att djuren har haft det bra och produkten har framställts på ett bra sätt.

När du som konsument köper en närproducerad eller svensk vara bidrar du till mindre utsläpp vilket är bättre för vårt klimat. Du gynnar även dina lokala bönder eller de svenska bönderna vilket är viktigt för att de ska kunna finnas kvar. Utan dem skulle vi inte kunna ha ett öppet landskap och vi skulle ha en större arbetslöshet.

Många djur är beroende av de öppna landskapen. Enligt Naturskyddsföreningen är igenväxningen av öppna landskap en av anledningarna till att vissa arter hotas. Utan de svenska betesdjuren skulle fler öppna landskap börja växa igen.

Tips till konsumenter

Vad kan man själv som konsument tänka på? Här kommer några tips på hur man kan tänka och göra för att köpa mer närproducerat, och ta hjälp av när man handlar:

1. Våga be om att få ett större utbud av närproducerade varor i din lokala matbutik.

2. Köp efter säsong. I Sverige har vi inte möjlighet att odla alla olika sorters frukter under alla årstider osv men vi kan köpa efter säsong. Köp jordgubbar på sommaren när de svenska jordgubbarna finns. Välj kanske ett svenskt äpple istället för en importerad apelsin, kanske inte alla gånger men man kan ha det i baktankarna. Du kanske till och med har ett äppelträd i trädgården med färska och väldigt närproducerade äpplen.

3. Om du bor nära en bonde eller liknande kan du be att få köpa kött eller ägg mm. Det kanske inte alltid går men om det skulle gå att ordna skulle man verkligen kunna få det närproducerat och veta var det kommer ifrån.

4. Om det inte går att köpa något som är väldigt närproducerat tänk på att köpa svenskt. Transporterna minskar och du vet att det har ställts hårda krav på hur varan har producerats.

5. Du kan själv köpa frön och odla hemma själv, som tex tomat, gurka och sallad.

6. Prioritera rätt. Det kan vara lätt att frestas av att köpa den billigare produkten, ja du sparar några extra kronor men på lång sikt är det verkligen värt det? Du kunde ha gynnat de svenska bönderna och minskat utsläppen men istället kanske du prioriterade att köpa en ny tröja, till vilken nytta?

Köp alltså svensk och närproducerat för det globala klimatet och för att gynna våra svenska bönder lokalt. Det är ett sätt att minska koldioxidutsläppen och det är ett steg mot att rädda planeten. Som konsument kan du göra mer än du tror, allt handlar om prioriteringar.

Av: Ebba Söderberg 14 år, Sofia Karlsson 15 år, 8A2, Järvenskolan Södra, Sverige.

Källförteckning:

Larsson, Erica. Tips på hur du kan gynna närproducerad mat, SVT.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/tips-hur-du-kan-gynna-narproducerad-mat, hämtad 2019-11-21

LRF.se. Importerad mat står för 60 procent av klimatpåverkan, LRF.se.

https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/jag-bryr-mig/maten-och-klimatet/, hämtad 2019-11-12

Bergman, Lisa. Fördubbling av importerad mat, fokus.se.

https://www.fokus.se/2008/04/fordubbling-av-importerad-mat/, hämtad 2019-11-14

SvD.se. Tufft för Sverige att klara maten i en kris, Svd.se.

https://www.svd.se/tufft-for-sverige-att-klara-maten-i-en-kris, hämtad 2019-11-26

Naturskyddsforeningen.se. Betande djur ger rik natur, naturskyddsforeningen.se.

https://www.naturskyddsforeningen.se/betande-djur-ger-rik-natur 2019-11-28

Bild:

”Öppna landskap”

Karlsson, Sofia, 2016-5-30 30

Intervju:

Erica Börjesson som säljarens perspektiv

28 november 2019

Mats Karlsson som producentens perspektiv

20 november 2019

Johan Söderberg som konsuments perspektiv

20 november 2019